Zachęcamy do kontaktu i do zobaczenia.

Sporturismo

    

   

Paweł Kędzior              

prezes zarządu                                  
Tel. +48 504 626 562                                                
pawel@sporturismo.pl   

 

 

 

 
 
 

 

 
 

DANE SPÓŁKI:

Sporturismo sp. z o. o.
ul. Felińskiego 18, 01-555 Warszawa
tel. +48 504 62 65 62
E-mail: info@sporturismo.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000449802, NIP 5252547290
Kapitał zakładowy: 30 000 zł
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Województwa Mazowieckiego nr 1414

Gwarancja ubezpieczeniowa 2021/2022

Formularz kontaktowy